Polityka prywatności strony CudnieBosko.pl

Polityka prywatności

Wprowadzenie poniższego opisu plików cookies, tzw. „ciasteczek” ma za zadanie m.in. zaznajomić Państwa z zasadami ich umieszczania na komputerze, rodzajami plików wykorzystywanych przez serwis www.cudniebosko.pl oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.


Pliki cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podczas przeglądania witryny internetowej plik cookie umieszczony w urządzeniu wyśle określoną informację do przeglądarki. Pliki cookies są obecnie bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane przez większość serwisów internetowych. W efekcie ich stosowania serwisy te mogą być bardziej sprofilowane na działania korzystających z nich użytkowników. Szersze informacje na temat działania plików cookies znajdują się m.in. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko


Pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne

W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies wewnętrzne oraz uzyskującym do nich dostęp jest Cudnie Bosko Monika Skuza z siedzibą w Warszawie 01-802, ul. Marymoncka 61A/24, dalej zwany jako „Operator Serwisu”. W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od operatora serwisu. W przypadku takich plików Operator serwisu nie korzysta z informacji dostarczanych przez takie pliki cookie. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności oraz z jego własną polityką cookies.


Pliki cookies tymczasowe i trwałe

Operator serwisu może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki internetowej, natomiast tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej i korzystania z serwisu.


Usuwanie i nieinstalowanie plików cookies

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Przeglądarki internetowe pozwalać mogą także na blokowanie niektórych z plików cookies oraz na korzystanie:


 • wyłącznie z tymczasowych plików cookie,
 • wyłącznie z trwałych plików cookie,
 • wyłącznie z wybranych przez użytkownika plików cookie,
 • wyłącznie plików cookie danego serwisu z pominięciem plików zewnętrznych.

Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie użytkownika wszystkie pliki cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej lub skontaktowanie się z producentem tej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy przykładowy instruktaż dla najpopularniejszych przeglądarek:

Google Chrome:


 • Kliknij pasek narzędzi,
 • Wybierz „Ustawienia”
 • Na dole strony kliknij „Zaawansowane”
 • W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Blokuj pliki cookie innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” odznacz pozycję: „Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane)”

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znaleźć można na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:


 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie producenta.

Zapobieganie zbieraniu i przechowywaniu informacji przez program Microsoft Edge:


 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. W obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję:

Blokuj wszystkie pliki cookie uniemożliwia wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookie na komputerze.

Blokuj tylko pliki cookie innych firm zezwala na pliki cookie z odwiedzanej witryny internetowej, ale blokuje pliki cookie z zewnętrznych usług internetowych, takich jak reklamy osadzone w odwiedzanych stronach internetowych.

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Microsoft Edge. Więcej informacji dotyczących ustawień należy poszukiwać na stronie producenta.

Mozilla Firefox:


 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
 • Wybierz panel „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:


 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Podstawowe”
 • W menu na dole znajduje się sekcja: „Ciasteczka”
 • W sekcji ciasteczka pozostają do wyboru cztery opcje: Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”

Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.


Nie obsługiwanie plików cookies pochodzących z naszego serwisu

Ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować może ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu. Jeśli obsługa plików cookie w przeglądarce została włączona, a mimo to nadal wyświetlany jest komunikat błędu o wyłączonej obsłudze ciasteczek, sugerowane jest otwarcie nowego okna przeglądarki. Zdarza się, że pliki cookie nie są poprawnie obsługiwane, gdy używanych jest wiele kart w jednym oknie przeglądarki.


Jakimi plikami zarządza Operator Serwisu oraz jakie pliki umieszcza

Pliki cookies pozyskiwane wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po stronie komputera klienta). Ponadto Operator Serwisu uzyskuje dane o czynnościach Użytkownika na stronach serwisu w celach prowadzenia statystyk co pozwala na optymalizację treści serwisu i działania udostępnianych aplikacji.


Postanowienia końcowe

Zmiany przepisów prawnych, rozwój serwisu, jak również postęp technologiczny mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Operatora Serwisu polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, Operator Serwisu poinformuje o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności”. Operator zachęca wszystkich Użytkowników do śledzenia Polityki Prywatności w każdym przypadku połączenia się z Serwisem. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Operatora Serwisu polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: monika.skuza@cudniebosko.pl Zaznaczamy, iż zmiana podmiotu pełniącego rolę obsługującego politykę plików cookies nie powoduje żadnych modyfikacji co do dotychczasowych zasad i metod prowadzenia tej polityki. Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmiany podmiotu, może usunąć wszelkie pliki cookies z własnego urządzenia oraz nie korzystać z plików cookies w przyszłości zarówno w związku z używaniem strony internetowej, jak i aplikacji pobieranych z jej pomocą. W takim przypadku jednak ograniczenie stosowania plików cookies w ustawieniach przeglądarki skutkować będzie ograniczeniem wybranych funkcjonalności serwisu.